Cenovnik Proizvoda

LED Moduli

LED Modul - SMD 5050x3 (vodootporni) - Aluminijumsko Kućište 1,4€
LED Modul - SMD 5050x2 (vodootporni) - Aluminijumsko Kućište 1,2€
LED Modul - SMD 3528x2 (vodootporni) - Plastično Kućište 0,8€
LED Modul - SMD 5050x2 (vodootporni) - Plastično Kućište 0,8€

LED Diode

MG-502UR - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,15€
MG-502UY - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,15€
MG-502UG - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,20€
MG-502UB - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,20€
MG-502UW - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,20€
MG-502UR-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,25€
MG-502UY-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,25€
MG-502UG-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,30€
MG-502UB-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,30€
MG-502UW-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,30€
MG-502UR-TL - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,15€
MG-502UY-TL - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,15€
MG-502UG-TL - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,20€
MG-502UB-TL - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,20€
MG-502UW-TL - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,20€
MG-502UR-TL-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,25€
MG-502UY-TL-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,25€
MG-502UG-TL-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,30€
MG-502UB-TL-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,30€
MG-502UW-TL-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,30€
MG-503UR - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Crvena 0,15€
MG-503UY - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Žuta 0,15€
MG-503UG - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Zelena 0,20€
MG-503UB - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Plava 0,20€
MG-503UW - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Bela 0,20€
MG-503UR-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Crvena 0,25€
MG-503UY-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Žuta 0,25€
MG-503UG-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Zelena 0,30€
MG-503UB-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Plava 0,30€
MG-503UW-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda bez stopera - Bela 0,30€
MG-504UR - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Crvena 0,15€
MG-504UY - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Žuta 0,15€
MG-504UG - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Zelena 0,20€
MG-504UB - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Plava 0,20€
MG-504UW - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Bela 0,20€
MG-504UR-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Crvena 0,25€
MG-504UY-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Žuta 0,25€
MG-504UG-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Zelena 0,30€
MG-504UB-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Plava 0,30€
MG-504UW-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Bela 0,30€
MG-505UR - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Crvena 0,15€
MG-505UY - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Žuta 0,15€
MG-505UG - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Zelena 0,20€
MG-505UB - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Plava 0,20€
MG-505UW - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Bela 0,20€
MG-505UR-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Crvena 0,25€
MG-505UY-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Žuta 0,25€
MG-505UG-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Zelena 0,30€
MG-505UB-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Plava 0,30€
MG-505UW-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda sa ravnim vrhom - Bela 0,30€
MG-506UR - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,15€
MG-506UY - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,15€
MG-506UG - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,20€
MG-506UB - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,20€
MG-506UW - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,20€
MG-506UR-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Crvena 0,25€
MG-506UY-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Žuta 0,25€
MG-506UG-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Zelena 0,30€
MG-506UB-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Plava 0,30€
MG-506UW-plus - Okrugla - 5mm ultra bright LED Dioda - Bela 0,30€
MG-511UR - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Crvena 0,15€
MG-511UY - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Žuta 0,15€
MG-511UG - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Zelena 0,20€
MG-511UB - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Plava 0,20€
MG-511UW - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Bela 0,20€
MG-511UR-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Crvena 0,25€
MG-511UY-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Žuta 0,25€
MG-511UG-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Zelena 0,30€
MG-511UB-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Plava 0,30€
MG-511UW-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,2x3,7mm - Bela 0,30€
MG-512UR - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Crvena 0,15€
MG-512UY - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Žuta 0,15€
MG-512UG - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Zelena 0,20€
MG-512UB - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Plava 0,20€
MG-512UW - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Bela 0,20€
MG-512UR-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Crvena 0,25€
MG-512UY-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Žuta 0,25€
MG-512UG-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Zelena 0,30€
MG-512UB-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Plava 0,30€
MG-512UW-plus - LED dioda ovalnog oblika – 5,0x4,0mm - Bela 0,30€
MG-513UR - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Crvena 0,15€
MG-513UY - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Žuta 0,15€
MG-513UG - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Zelena 0,20€
MG-513UB - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Plava 0,20€
MG-513UW - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Bela 0,20€
MG-513UR-plus - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Crvena 0,25€
MG-513UY-plus - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Žuta 0,25€
MG-513UG-plus - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Zelena 0,30€
MG-513UB-plus - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Plava 0,30€
MG-513UW-plus - LED dioda ovalnog oblika – 4,7x5,7mm - Bela 0,30€

LED Trake

LED Traka - MG3528-4mm 10€/m
LED Traka - MG5050-M30-VO 12€/m
LED Traka u Silikonskom Crevu - MG5050-M30-VO 13€/m
LED Traka - MG5050-M60-VO 18€/m

Napajanja za LED Diode

Napajanje za LED Diode - MGS-5E30 20€
Napajanje za LED Diode - MGS-12E30 15€
Napajanje za LED Diode - MGS-12E60 25€
Napajanje za LED Diode - MGS-12E100 35€
Napajanje za LED Diode - MGS-12E150 45€
Napajanje za LED Diode - MGS-12E200 55€

LED Displeji

LED Matrični Displej - M1 120€
LED Matrični Displej - M2 120€
LED Matrični Displej - M3 120€
LED Matrični Displej - MG7-48P20 576€
LED Matrični Displej - MG7-64P20 678€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-48P20 - 1 boja 576€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-48P20 - 2 boje 680€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-48P20 - Full Color 912€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-64P20 - 1 boja 678€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-64P20 - 2 boje 836€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-64P20 - Full Color 1112€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-80P20 - 1 boja 794€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-80P20 - 2 boje 988€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-80P20 - Full Color 1314€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-96P20 - 1 boja 910€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-96P20 - 2 boje 1158€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-96P20 - Full Color 1514€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-112P20 - 1 boja 1036€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-112P20 - 2 boje 1298€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-112P20 - Full Color 1758€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-128P20 - 1 boja 1142€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-128P20 - 2 boje 1452€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-128P20 - Full Color 1960€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-144P20 - 1 boja 1258€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-144P20 - 2 boje 1658€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-144P20 - Full Color 2160€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-160P20 - 1 boja 1374€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-160P20 - 2 boje 1798€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-160P20 - Full Color 2362€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-176P20 - 1 boja 1490€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-176P20 - 2 boje 1976€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-176P20 - Full Color 2560€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-192P20 - 1 boja 1600€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-192P20 - 2 boje 2120€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-192P20 - Full Color 2764€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-208P20 - 1 boja 1720€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-208P20 - 2 boje 2276€
Jednolinijski LED Matrični Displej - MG7-208P20 - Full Color 2964€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-48P20 - 1 boja 904€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-48P20 - 2 boje 1136€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-48P20 - Full Color 1478€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-64P20 - 1 boja 1080€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-64P20 - 2 boje 1356€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-64P20 - Full Color 1912€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-80P20 - 1 boja 1252€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-80P20 - 2 boje 1692€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-80P20 - Full Color 2302€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-96P20 - 1 boja 1426€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-96P20 - 2 boje 1944€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-96P20 - Full Color 2692€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-112P20 - 1 boja 1628€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-112P20 - 2 boje 2222€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-112P20 - Full Color 3126€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-128P20 - 1 boja 1830€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-128P20 - 2 boje 2502€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-128P20 - Full Color 3516€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-144P20 - 1 boja 2048€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-144P20 - 2 boje 2832€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-144P20 - Full Color 3800€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-160P20 - 1 boja 2286€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-160P20 - 2 boje 3112€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-160P20 - Full Color 4222€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-176P20 - 1 boja 2548€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-176P20 - 2 boje 3452€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-176P20 - Full Color 4600€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-192P20 - 1 boja 2756€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-192P20 - 2 boje 3736€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-192P20 - Full Color 4980€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-208P20 - 1 boja 2820€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-208P20 - 2 boje 3920€
Dvolinijski LED Matrični Displej - MG16-208P20 - Full Color 5358€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-48P20 - 1 boja 1122€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-48P20 - 2 boje 1522€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-48P20 - Full Color 2028€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-64P20 - 1 boja 1422€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-64P20 - 2 boje 1940€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-64P20 - Full Color 2588€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-80P20 - 1 boja 1724€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-80P20 - 2 boje 2358€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-80P20 - Full Color 3144€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-96P20 - 1 boja 2080€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-96P20 - 2 boje 2826€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-96P20 - Full Color 3748€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-112P20 - 1 boja 2380€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-112P20 - 2 boje 3244€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-112P20 - Full Color 4350€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-128P20 - 1 boja 2680€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-128P20 - 2 boje 3662€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-128P20 - Full Color 4908€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-144P20 - 1 boja 2982€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-144P20 - 2 boje 4132€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-144P20 - Full Color 5510€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-160P20 - 1 boja 3296€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-160P20 - 2 boje 4550€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-160P20 - Full Color 6070€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-176P20 - 1 boja 3638€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-176P20 - 2 boje 4996€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-176P20 - Full Color 6672€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-192P20 - 1 boja 3938€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-192P20 - 2 boje 5436€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-192P20 - Full Color 7230€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-208P20 - 1 boja 4240€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-208P20 - 2 boje 5854€
Trolinijski LED Matrični Displej - MG24-208P20 - Full Color 7790€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-48P20 - 1 boja 1420€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-48P20 - 2 boje 1938€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-48P20 - Full Color 2552€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-64P20 - 1 boja 1822€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-64P20 - 2 boje 2494€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-64P20 - Full Color 3328€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-80P20 - 1 boja 2276€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-80P20 - 2 boje 3100€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-80P20 - Full Color 4104€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-96P20 - 1 boja 2676€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-96P20 - 2 boje 3658€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-96P20 - Full Color 4838€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-112P20 - 1 boja 3080€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-112P20 - 2 boje 4266€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-112P20 - Full Color 5614€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-128P20 - 1 boja 3480€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-128P20 - 2 boje 4822€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-128P20 - Full Color 6348€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-144P20 - 1 boja 3932€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-144P20 - 2 boje 5430€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-144P20 - Full Color 7124€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-160P20 - 1 boja 4334€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-160P20 - 2 boje 5996€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-160P20 - Full Color 7902€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-176P20 - 1 boja 4736€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-176P20 - 2 boje 6596€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-176P20 - Full Color 8636€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-192P20 - 1 boja 5138€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-192P20 - 2 boje 7152€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-192P20 - Full Color 9412€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-208P20 - 1 boja 5590€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-208P20 - 2 boje 7760€
Četvorolinijski LED Matrični Displej - MG32-208P20 - Full Color 10146€

Profili za Svetleće Reklame i Toteme

Profil za Svetleće Reklame - MR110S 7,00€
Jednostrani Profil za Svetleće Reklame - MR125E1 10,00€/m
Dvostrani Profil za Svetleće Reklame - MR125E2 12,00€/m
Jednostrani Profil za Svetleće Reklame - MR185E1 13,00€/m
Jednostrani Profil za Svetleće Reklame - MR185E2 15,00€/m
Totemski Eloksirani Profil Iz Dva Dela - MT140E 15,00€/m

Svetleće Reklame

Svetleća Reklama - SF1 170,00€
Svetleća Reklama - SO1 163,80€
Svetleća Reklama - SM1 550,00€
Svetleća Reklama - SK1 235,00€

Reklamne Table

Reklamna Tabla - T1 86,40€
Reklamna Tabla - T2 68,00€
Reklamna Tabla - T3 52,40€

Apotekarski Krst

Apotekarski Krst - ASF-75 288€
Apotekarski Krst - ASO-75 312€
Apotekarski Krst - ANS-70 270€
Apotekarski Krst - ANS-50 185€

Napomene:

  • PDV nije uračunat u cenu proizvoda.
  • Plaćanje virmansko u RSD po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja. Plaćanje avansno. Uslovi isporuke će biti navedeni u predračunu, zavisno od traženog proizvoda.
  • Zahteve poslati na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , sa indentifikacionim podacima firme ukoliko se obraćate prvi put.