Profil za Svetleće Reklame - MR110S

Sirovi profil za svetleće reklame sa i bez uglova, cena 7€/m, cena ugla 0,5€/kom.


Dubina profila iznosi 11cm, spoljna stranica je ravna. Lice profila iznosi 2cm.

Profil za Svetleće Reklame - MR110SProfil za Svetleće Reklame - MR110S
Cena (+PDV):
7,00 €
Description

Sirovi profil za svetleće reklame sa i bez uglova, cena 7€/m, cena ugla 0,5€/kom.

Dubina profila iznosi 11cm, spoljna stranica je ravna. Lice profila iznosi 2cm.