Apotekarski Krst – ANS-50

Cena proizvoda

230,00

Dodatne informacije

Apotekarski obostrani krst.

Apotekarski obostrani krst ANS-50 je dimenzija 500x500mm bez unutrašnje rasvete sa jednim redom LED dioda na frontu. Ne sadrži program za paljenje i gašenje LED dioda.

Napomena: Apotekarski krstovi se proizvode u željenim dimenzijama sa mogućnošću ugradnje matričnih LED displeja, datuma, temperature i sata. Broj i boja LED dioda po zahtevu kupca.