Profil za Svetleće Reklame – MR110S

Cena proizvoda

7,00

Dodatne informacije

Sirovi profil za svetleće reklame sa i bez uglova, cena 7€/m, cena ugla 1€/kom.

Eloksirani i crni-plastificirani profil za svetleće reklame sa i bez uglova, cena 8€/m, cena ugla 1€/kom.

Dostupna boja uglova: Crna i siva

Dubina profila iznosi 11cm, spoljna stranica je ravna. Lice profila iznosi 2cm.